Værløse Museum

Ved sammenlægningen af Farum - og Værløse kommuner 1. januar 2007 til Furesø Kommune blev også de to kommuners museer og lokalarkiver lagt sammen til én statsanerkendt selvejende institution med navnet FURESØ MUSEER.
Som følge af kommunesammenlægningen og det ændrede ejerskab af museet Mosegaaarden og lokalarkivet Ellens Lyst måtte også Historisk Forening for Værløse Kommune ændre navn og status. Ved generalforsamlingen den 31. marts blev foreningens navn ændret til VÆRLØSEEGNENS HISTORISKE FORENING og foreningens vedtægter godkendt.
Læs mere om VÆRLøSEEGNENS HISTORISKE FORENING på hjemmesiden:
                                                                           http://www.vaerloesehistorie.dk/
 - og om FURESØ MUSEER på hjemmesiden: å         http://www.furesoemuseer.dk